ولتمتر (VO)

مقدمه:

ولتمتر وسیله ای  برای اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل الکتریکی در دو سر یک مدار الکتریکی است. البته ابزاری که معمولا در دسترس است کمیتهای دیگر الکتریکی از قبیل مقاومت و جریان را نیز اندازه می گیرند که عنوان دقیقتر برای اینگونه ابزار مولتی متر است که البته برای سادگی معمولا عنوان ولتمتر برای این دستگاههای چند منظوره نیز بکار می رود.

اگر تغییر کمیتی مانند نور، فشار، دما و … توسط یک مدار الکتریکی یا الکترونیکی بتواند به تغییر یکی از ویژگیهای الکتریکی از قبیل مقاومت، اختلاف پتانسیل یا جریان شود، می توان آن کمیتها را توسط این ابزار قدرتمند سنجید. نکته قابل توجه در ساخت ولتمتر مقاومت بالای آن است تا جریان تولید شده توسط ولتمتر نسبت به جریان مدار تا حد ممکن کوچک شده و اشکالی در مدار اصلی ایجاد ننماید.

 

ملاحظات استفاده:

برای محافظت از یک مولتی متر باید محدوده اندازه گیری را برای اعمال ولتاژ یا جریان درنظر گرفت تا به دستگاه آسیبی نرسد.

 

توصیف نمونه موجود:

در این آزمایشها از مولتی متری استفاده شده است که نمایشگر آن دیجیتال باشد. استفاده از این نوع نمایشگر برای افزایش دقت خصوصا در اندازه گیری تغییرات کم شدت نور،  برا نمایشگرهای عقربه ای ارجهیت دارد.

همچنین برای اطمینان از اتصال درست به آشکارساز فیشهای مولتی متر علاوه بر نوع متداول دارای پروبهای معمول، به پلاگ اتصال به آشکارساز نیز مجهز شده است.

 

نمونه آزمایشهایی که از این قطعه استفاده می کند:

در آزمایشهایی که شدت نور برای ما مهم است، برای کمی کردن آن از آشکارساز و مولتی مار استفاده می شود. البته در آزمایشهایی که تغییرات متناوب شدت نور مطرح است بهتر است از اسیلوسکوپ استفاده شود ولی این ابزار ساده شامل آشکارساز و مولتی متر در اغلب اندازه گیریها برای کمی کردن مقادیر اندازه گیری کمک مهمی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *