نمایش دادن همه 6 نتیجه

مشاهده فیلترها
بستن

بسته آزمایش های بینایی و رنگ سنجی

اشیا به دلیل تنوع در جنس، جذب و بازتاب مختلف در رنگ‌های متفاوت دارند و در نتیجه به رنگ‌های مختلفی دیده می‌شوند. به همین علت، رنگ ویژگی مهمی از جسم محسوب می‌شود و اغلب به عنوان اولین راه برای تشخیص بکار می‌رود و از آن می‌توان جنس ماده را تا حدودی حدس زد. از طرف دیگر چشم فقط همان برهم نهی رنگ‌های مختلف را یکجا می‌بیند. ولی می‌توان اطلاعاتی بیشتر از اطلاعات بدست آمده توسط چشم را با روش‌های گوناگون بدست آورد که در این بسته آموزشی به آن‌ها اشاره خواهد شد. این محصول محدودیت سنی ندارد. هدف از ساخت چنین محصولاتی ارتباط با دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، تکنسین‌ها و شاغلین در مشاغلی که به نحوی مرتبط با علم نور هستند، می‌باشد. همچنین هدف ارتباط با کلیه کسانی است که تمایل به گسترش دانش خود در این زمینه را دارند و مایل هستند که ضمن آشنایی بیشتر با مفاهیم مربوطه و شناخت اصول علمی، با ایده ها و ابتکارات و کاربردهای این علم آشنا شوند و بدینوسیله قدرت خود را برای ورود به رقابت در این عرصه را محک بزنند. قطعات این مجموعه در عین سادگی بسیار کاربردی طراحی شده‌اند. امید است تا مخاطب علاوه بر انجام آزمایش و نتیجه‌گیری، با دیدن سادگی قطعات، حس خلاقیت او تحریک شده و به فکر ساخت چنین قطعاتی برای انجام ایده‌های خود باشد. لطفا پس دریافت این بسته آموزشی، کاتالوگ را دریافت کرده و مطالعه فرمایید.

کاتالوگ بسته آزمایشهای بینایی و رنگ سنجیdocx

بستن

بسته آزمایش های شکست نور و بررسی عدسی ها

همه ی ما به طور روزمره با پدیده‌های بازتاب و شکست نور سر و کار داریم.  قانون اصلی حاکم بر بازتاب و شکست نور، اصل فرما می‌باشد. مطابق با این اصل، نور در بازتاب یا شکست، از میان تمام مسیرهای ممکن، مسیری را طی میکند که  متناظر با کمترین و یا بیشترین زمان باشد. بر مبنای این اصل قانون بازتاب بدست می‌آید که بنابر آن، نور با زاویه‌ای برابر با زاویه میان راستای انتشار پرتو فرودی و خط عمود بر سطح (زاویه فرود)، در سوی دیگر خط عمود و در صفحه حاوی خط عمود فرضی و پرتو فرودی، بازتابیده می‌گردد. این پدیده را در بازتاب نور از آینه‌ها و سطوح دیگر مشاهده کرده‌اید. به همین ترتیب، در پدیده شکست نیز نور از همین قانون در انتخاب مسیر تبعیت کرده و قانون اسنل بر این مبنا استوار است. طبق قانون اسنل، زمانی که نور به طور مایل نسبت به خط عمود ،از محیط رقیق به محیط غلیظ وارد شود، دچار شکست شده و به خط عمود نزدیک می‌گردد. همچنین پرتو نور با ورود از محیط غلیظ به محیط رقیق از خط عمود دور خواهد شد. قوانین بازتاب و شکست پایه و اساس تمام سیستم‌های اپتیکی می‌باشند. بر اساس این قوانین می‌توان شکست نور در منشور، بازتاب از آینه‌ها، سیستم‌های اپتیکی، تصویرسازی و بسیاری دیگر از پدیده‌های اپتیک هندسی را توصیف کرد. این بسته شامل چندین آزمایش‌ شکست نور و بررسی عدسی‌ها می‌باشد که با انجام آن‌ها با این پدید‌ه‌ها و کاربردهایشان آشنا خواهید شد. این محصول محدودیت سنی ندارد. هدف از ساخت چنین محصولاتی ارتباط با دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، تکنسین‌ها و شاغلین در مشاغلی که به نحوی مرتبط با علم نور هستند، می‌باشد. همچنین هدف ارتباط با کلیه کسانی است که تمایل به گسترش دانش خود در این زمینه را دارند و مایل هستند که ضمن آشنایی بیشتر با مفاهیم مربوطه و شناخت اصول علمی، با ایده ها و ابتکارات و کاربردهای این علم آشنا شوند و بدینوسیله قدرت خود را برای ورود به رقابت در این عرصه را محک بزنند. قطعات این مجموعه در عین سادگی بسیار کاربردی طراحی شده‌اند. امید است تا مخاطب علاوه بر انجام آزمایش و نتیجه‌گیری، با دیدن سادگی قطعات، حس خلاقیت او تحریک شده و به فکر ساخت چنین قطعاتی برای انجام ایده‌های خود باشد. لطفا پس دریافت این بسته آموزشی، کاتالوگ را دریافت کرده و مطالعه فرمایید.

کاتالوگ بسته آزمایش های شکست نور و بررسی عدسی ها

بستن

بسته آزمایش های قطبش نور

قطبش، یکی از ویژگی‌های نور است و  اطلاعات جالبی را  دربر دارد که از طریق آن می‌توان به ماهیت ماده‌ای که تغییر قطبش را ایجاد کرده است، پی برد. قطبش سنجی، تکنیک جالبی است که می‌تواند به ارزیابی قطبش بپردازد. این تکنیک دقیق و پیچیده است ولی به طور ساده، می‌توان نور قطبیده را با یک قطبشگر معمولی ارزیابی کرد. این بسته شامل آزمایش‌های مربوط به قطبش نور می‌باشد که با انجام این آزمایش‌ها با ویژگی قطبش و کاربردهای ان آشنا خواهید شد. این محصول محدودیت سنی ندارد. هدف از ساخت چنین محصولاتی ارتباط با دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، تکنسین‌ها و شاغلین در مشاغلی که به نحوی مرتبط با علم نور هستند، می‌باشد. همچنین هدف ارتباط با کلیه کسانی است که تمایل به گسترش دانش خود در این زمینه را دارند و مایل هستند که ضمن آشنایی بیشتر با مفاهیم مربوطه و شناخت اصول علمی، با ایده ها و ابتکارات و کاربردهای این علم آشنا شوند و بدینوسیله قدرت خود را برای ورود به رقابت در این عرصه را محک بزنند. قطعات این مجموعه در عین سادگی بسیار کاربردی طراحی شده‌اند. امید است تا مخاطب علاوه بر انجام آزمایش و نتیجه‌گیری، با دیدن سادگی قطعات، حس خلاقیت او تحریک شده و به فکر ساخت چنین قطعاتی برای انجام ایده‌های خود باشد. لطفا پس دریافت این بسته آموزشی، کاتالوگ را دریافت کرده و مطالعه فرمایید.

کاتالوگ بسته ازمایش های قطبش نور

بستن

بسته آزمایش‌های اپتیک موجی ( پراش-پاشندگی-طیف سنجی- تداخل )

مطمئناً بارها و بارها در زندگی روزمره با پدیده‌های تداخل، پراش و پاشندگی روبرو شده‌اید، هر چند ممکن است تا به حال به آن دقت نکرده باشید. هنگامی که سنگ ها را پی‌در پی در فاصله‌ای از هم در آب می‌اندازید، شاهد برهم نهی امواج و در نتیجه تداخل هستید. وقتی که منبع نوری را از روزنه‌ای کوچک نگاه می‌کنید؛ زمانی که از میان برگ درختان و یا توری پنجره، نور خورشید و سایر منابع نوری را تماشا می نمایید؛ هنگامی که لبه تیغ تیزی را در مسیر پرتوهای ساطع شده از یک منبع نوری قرار داده و به آن نگاه می‌کنید؛ وقتی که با باریک کردن گوشه چشم به منبع نور خیره می‌شوید و … در واقع در حال تجربه پدیده پراش هستید. همه ما رنگین‌کمان را دیده‌ایم و منشور وسیله‌ای است که برای ایجاد طیف رنگی رنگین کمان با آن سرو کار داریم. این پدیده زیبا که نور سفید به اجزای آن تبدیل می‌شود، پاشندگی است. رنگی که از اشیا اطراف یا منابع نورانی مختلف می‌بینیم، از رنگ‌ها و طول موج‌های مختلفی تشکیل شده است که ما نمی‌توانیم همه آن‌ها را با چشم تفکیک کنیم اما طیف‌نما یا طیف‌سنج می‌تواند این طول موج‌ها را از هم جدا کرده و گستره هر کدام را مشخص کند. این بسته شامل آزمایش‌هایی است تا با انجام آن‌ها با پدیده‌هایی همچون تداخل، پراش، پاشندگی و طیف سنجی آشنا شوید. این محصول محدودیت سنی ندارد. هدف از ساخت چنین محصولاتی ارتباط با دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، تکنسین‌ها و شاغلین در مشاغلی که به نحوی مرتبط با علم نور هستند، می‌باشد. همچنین هدف ارتباط با کلیه کسانی است که تمایل به گسترش دانش خود در این زمینه را دارند و مایل هستند که ضمن آشنایی بیشتر با مفاهیم مربوطه و شناخت اصول علمی، با ایده ها و ابتکارات و کاربردهای این علم آشنا شوند و بدینوسیله قدرت خود را برای ورود به رقابت در این عرصه را محک بزنند. قطعات این مجموعه در عین سادگی بسیار کاربردی طراحی شده‌اند. امید است تا مخاطب علاوه بر انجام آزمایش و نتیجه‌گیری، با دیدن سادگی قطعات، حس خلاقیت او تحریک شده و به فکر ساخت چنین قطعاتی برای انجام ایده‌های خود باشد. لطفا پس دریافت این بسته آموزشی، کاتالوگ را دریافت کرده و مطالعه فرمایید.

کاتالوگ بسته آزمایش های پراش،پاشندگی،طیف سنجی، تداخل

بستن

بسته آزمایش‌های بازتاب نور و کاربردهای آن

بازتاب نور در زندگی روزمره ما نقش اساسی دارد. همین توانایی دیدن اشیا از بازتاب نور نشات می‌گیرد و کاربردهای فراوانی را می‌توان به بازتاب نور نسبت داد. بازتاب نور انواع مختلفی دارد. وقتی که نور به سطح دیوار یا یک تکه کاغذ تابیده می‌شود نور در تمام زوایا بازتاب یا به عبارتی پخش می شود. اگر سطح بازتابنده‌ای مثل کاغذ یا دیوار کمی صیقلی باشد، شاهد پخش کمتر و بازتاب در جهت آینه‌ای بیشتری هستیم. حتی اگر سطح مثل آینه صیقلی باشد همچنان مقداری بازتاب پخشیده وجود دارد. این بسته شامل آزمایش‌های بازتاب نور و کاربردهای آن می‌باشد. این محصول محدودیت سنی ندارد. هدف از ساخت چنین محصولاتی ارتباط با دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، تکنسین‌ها و شاغلین در مشاغلی که به نحوی مرتبط با علم نور هستند، می‌باشد. همچنین هدف ارتباط با کلیه کسانی است که تمایل به گسترش دانش خود در این زمینه را دارند و مایل هستند که ضمن آشنایی بیشتر با مفاهیم مربوطه و شناخت اصول علمی، با ایده ها و ابتکارات و کاربردهای این علم آشنا شوند و بدینوسیله قدرت خود را برای ورود به رقابت در این عرصه را محک بزنند. قطعات این مجموعه در عین سادگی بسیار کاربردی طراحی شده‌اند. امید است تا مخاطب علاوه بر انجام آزمایش و نتیجه‌گیری، با دیدن سادگی قطعات، حس خلاقیت او تحریک شده و به فکر ساخت چنین قطعاتی برای انجام ایده‌های خود باشد. لطفا پس دریافت این بسته آموزشی، کاتالوگ را دریافت کرده و مطالعه فرمایید.

کاتالوگ بسته ازمایش های بازتاب نور و کاربردهای آن

بستن

بسته آموزشی ”ساخت دیوار امنیتی به وسیله لیزر”

بسته آموزشی ''ساخت دیوار امنیتی به وسیله لیزر'' این امکان را به شما می‌دهد تا ایده‌های خود برای حفاظت، کنترل و... در هر شرایط و موقعیت نظیر صنعت، کارخانه، خط تولید، سیستم‌های امنیتی، کنترل عبور و مرور  و... را به صورت پروتوتایپ (نمونه اولیه) ساخته و با برطرف کردن نواقص و بهبود عملکرد ان، سیستم مورد نظر خود را بسازید. این محصول محدودیت سنی ندارد. هدف از ساخت چنین محصولاتی ارتباط با دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، تکنسین‌ها و شاغلین در مشاغلی که به نحوی مرتبط با علم نور هستند، می‌باشد. همچنین هدف ارتباط با کلیه کسانی است که تمایل به گسترش دانش خود در این زمینه را دارند و مایل هستند که ضمن آشنایی بیشتر با مفاهیم مربوطه و شناخت اصول علمی، با ایده ها و ابتکارات و کاربردهای این علم آشنا شوند و بدینوسیله قدرت خود را برای ورود به رقابت در این عرصه را محک بزنند. پس از خرید محصول کاتالوگ زیر را مطالعه بفرمایید. کاتالوگ معرفی و ملاحظات بسته اموزشی ''ساخت دیوار امنیتی به وسیله لیزر''