بهمن 30, 1392

اهمیت وجود این محصولات

قرن حاضر را پیشاپیش قرن تکنولوژی مبتنی بر نور نامیدند. لیزر نقش مهمی در پیشرفت تکنولوژی به سوی استفاده از نور داشته است. امروزه شاهد قطعات و دستگاه های زیادی در اطرافمان هستیم که از نور و بخصوص نور لیزر در آن ها استفاده شده است. پروژکتورهای لیزری، فکس ها، چاپگر ها، ماوس ها، سی […]

Read more
بهمن 30, 1392

چرا نور؟

با نور چه می توان کرد، اساسا نور چیست و چه ویژگیهایی دارد. لیزر چیست و با آن چه می توان کرد. ما روزمره شاهد خلق تکنولوژی بر اساس استفاده از نور و بخصوص لیزر هستیم و با شناخت بیشتر آن می توانیم ما هم در این جریان پرتحرک و فعال شرکت کنیم. قطعات این […]

Read more
بهمن 30, 1392

آینده ای نزدیک…

قطعات این مجموعه در آینده گسترش خواهد یافت و امید است نیازهای پژوهشگران جوان و نوجوان و کلیه علاقمندان به این علم و بکارگیری آن را بتواند تامین کند. درطراحی این قطعات انعطاف برای تحریک ذوق ابتکار در پژوهشگر و کاربر برای انجام انواع آزمایشها در نظر گرفته شده است.

Read more
بهمن 30, 1392

زمینه های مربوط به نور و لیزر

آزمایشها و پروژه های متنوعی در زمینه های مختلف علوم مربوط به نور و لیزر از قبیل موارد زیر را می توانید با این قطعات اجرا کنید: تداخل، پراش، طیف و طیف نگاری، رنگ، پراکندگی، ویژگیهای لیزر و نور، قطبش، همدوسی، پیسه های لیزری، بازتاب و شکست نور، …. و کاربردهای مرتبط با نور و […]

Read more
بهمن 25, 1392

عشق به نور و لیزر…

با نور چه می توان کرد، اساسا نور چیست و چه ویژگیهایی دارد. لیزر چیست و با آن چه می توان کرد. ما روزمره شاهد خلق تکنولوژی بر اساس استفاده از نور و بخصوص لیزر هستیم و با شناخت بیشتر آن می توانیم ما هم در این جریان پر تحرک و فعال شرکت کنیم. قطعات […]

Read more