لیزر سبز و پایه (GL)

لیزر سبز و پایه (GL)

مقدمه:

لیزر منبع نوری است که در بسیاری آزمایشهای اپتیکی مورد استفاده قرار می گیرد. لیزرهای متنوعی تولید شده اند و برخی از آنها در اختیار عموم هم قرار گرفته است و در بازار عمومی عرضه می شود. لیزر پوینتر از آن جمله است.

 

نکاتی درباره لیزر سبز و پایه:

–       لیزری که برای آزمایشهای عمومی توصیه می شود باید کم خطر و با نور کافی برای دیدن باریکه لیزر باشد ولی لیزر سبز بخصوص در توان بالا خطرناک محسوب می شود و نیاز به دقت در استفاده است.

–       لیزر برای آنکه از یک وسیله بازی به مسیله آزمایشگاهی تبدیل شود باید روی پایه مناسب نصب شود.

 

معرفی لیزر و پایه موجود:

لیزر موجود از نوع لیزر حالت جامد است که با لیزر دیودی پمپ می شود و طول موج آن با روشهای غیر خطی نصف شده است و 532 نانومتر است. این لیزر به صورت پوینتر با باتری است و عدسی آن قابل تغییر نیست. لیزر روی پایه ای برای ثابت کردن قرار گرفته است که قابلیت تنظیم ندارد و لیزر را در ارتفاع ثابت می تاباند.

 

ملاحظات استفاده:

–       از آنجا که نگاه کردن به تابش این نوع لیزر می تواند به چشم آسیب برساند، در بکارگیری این لیزر دقت کنید و مطمئن باشید که با اصول ایمنی لیزر آشنا هستید.

–       قطعه را در معرض نور مستقیم خورشید و گرمای بیش از حد قرار ندهید.

–       به قطعه فشار نیاورید و به آن ضربه نزنید.

–       پایه لیزر دارای یک آهنربا است در صورت داشتن هرگونه ملاحظه ای دقت فرمایید.

–       اگر لیزر مدتی انبار شده باشد و خصوصا اگر دمای انبار پایین باشد نیاز به زمان برای رسیدن نور به تعادل دارد.

 

 

نمونه آزمایشهایی که از این قطعه استفاده می کند:

در بسیاری آزمایشهای اپتیکی از لیزر بخاطر جهتمندی باریکه آن استفاده می شود. از لیزر سبز بخصوص برای تحریک فلورسانس استفاده می شود.